Історія поселення поляків в Україні.

Поляки - одна з найдавніших національних меншин України. Розселення поляків в Україні було пов'язане перш за все з Правобережжям і Східною Галичиною. Саме тут сформувались найчисленніші польські етнографічні громади в межах українського етнічного масиву. Перші поселення. Поляки становили значний відсоток на теренах сучасної України ще за часів раннього середньовіччя. Ярослав Мудрий, після походів на Польщу 1030—1031 рр., захопив полонених і розселив їх у долині річки Рось, де вони займалися сільським господарством, а пізніше асимілювалися. У Києві існував окремий польський квартал поблизу Лядської брами, де у ХІІ ст. була заснована католицька місія. У Галицько-Волинській державі чимало поляків служили при князівських дворах. Друга хвиля Історія поселення поляків в Україні. припливу поляків в Україну почалася після розпаду Галицько-Волинської держави та окупації Польщею Галичини, Західного Поділля. Колонізація поляками Лівобережної України розпочалася наприкінці XVI - на початку XVII ст. В 20-х роках XX ст. у зв'язку з жовтневим переворотом та громадянською війною багато поляків, особливо великих землевласників та інтелігентів, повернулися до відродженої Польської держави. Чимало їх виїхало з України після Другої світової війни внаслідок репатріації з західноукраїнських земель. За переписом населення 2001 року в Україні проживало 144.1 тис. поляків, станом на 2009 рік поляків вже 112000 осіб. Із післявоєнних переписів населення видно, що їх загальна чисельність в Україні постійно скорочується. Особливістю сучасного розселення поляків Історія поселення поляків в Україні. в Україні є те, що найбільше їх проживає в областях давньої осілості - на Волині, Поділлі, в Галичині, зокрема в Житомирській, Хмельницькій, Львівській областях і в м. Києві (65.5% від загальної кількості), а також у Вінницькій, Тернопільській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та АР Крим. На сучасному етапі переважна більшість їх проживає в міських поселеннях. В Україні працює Польське культурно-освітнє товариство, Польські школи у Львові, факультативи для вивчення польської мови у Вінниці, Житомирі, Києві. У Львові виходить "Gazeta Lwowska”.


documentaqlttrt.html
documentaqlubcb.html
documentaqluimj.html
documentaqlupwr.html
documentaqluxgz.html
Документ Історія поселення поляків в Україні.