Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»!

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Міжнародна науково-практична конференція

«Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»

М. Кривий Ріг, Україна

Січня 2015 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь

У міжнародній науково-практичній конференції

Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»!

Кривий Ріг – великий промисловий центр, місце розробки Криворізького залізорудного басейну, місто руди і металу, це провідне індустріальне місто, про що говорить той факт, що місячний обсяг промислової продукції дорівнює аналогічним показникам столиці України – міста Києва. У Кривому Розі розвиваються не тільки важкі галузі промисловості, а також наука і освіта. Місто є освітнім центром області – ряд вищих навчальних закладів, серед Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»! яких ДВНЗ«Криворізький національний університет», який має у своїй структурі 4 навчально-наукових і 2 науково-дослідних інститути, технікуми, та науково-дослідних організацій, відіграють значиму роль у розвитку науки і освіти всієї країни. Особливе місце у науковій роботі ДВНЗ «Криворізький національний університет» займає діяльність кафедри права, спрямована на розвиток юридичних наук, що є необхідним для побудови правової держави, для захисту прав і свобод громадян України.

Проведення міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки» має забезпечити обговорення проблем сьогодення, які існують у юридичній науці, а також пошук рішень у цій сфері.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, французька, німецька.

Форма Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»! проведення: дистанційна, з виданням збірнику тез конференції.

Оргкомітет конференції

Співголовуючі:

Турило Анатолій Михайлович – доктор економічних наук, професор, директор Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

Шайкан Андрій Валерійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» з науково-педагогічної роботи;

Сагайдак Михайло Петрович – кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України, декан факультету економіки підприємництва та права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Макаренко Олександр Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

Юсупов Валерій Андрійович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»! права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Члени організаційного комітету:

Голікова Катерина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;Ямковий Владислав Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

Величко Дмитро Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

Копайгора Ірина Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

Золотарьова Марія Карлівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

Пададименко Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, старший викладач Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»! кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

Макаренко Наталія Анатоліївна – асистент кафедри права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».


documentaqlbgxt.html
documentaqlboib.html
documentaqlbvsj.html
documentaqlcdcr.html
documentaqlckmz.html
Документ Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки»!